PRIVACYBELEID

Laatst bijgewerkt: 28 februari 2022

Dit Privacybeleid beschrijft Ons beleid en Onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van Jouw gegevens wanneer je de Dienst gebruikt en vertelt JE over Jouw privacyrechten en hoe de wet je beschermt.

We gebruiken Jouw Persoonsgegevens om de Dienst te leveren en te verbeteren. Door de Dienst te gebruiken ga Jij akkoord met het verzamelen en gebruiken van gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid.

1. INTERPRETATIE EN DEFINITIES

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven hebben betekenissen die onder de volgende voorwaarden worden gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Voor de doeleinden van dit privacybeleid:

  • Account betekent een uniek account dat voor Jou is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Dienst of delen van onze Dienst.
  • Partner betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of onder gezamenlijke zeggenschap staat van een partij, waarbij “zeggenschap” eigendom betekent van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die stemgerechtigd zijn voor de verkiezing van bestuurders of andere beherende autoriteit.
  • Applicatie betekent het softwareprogramma dat door het Bedrijf wordt geleverd en door Jou wordt gedownload op elk elektronisch apparaat, genaamd ErgoSportive
  • Bedrijf (in deze overeenkomst “het bedrijf”, “wij”, “ons” of “onze” genoemd) verwijst naar Ergomotion EU UAB, met fiscaal adres Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Didlaukio g. 80-96 en btw-nummer LT100010008417.
  • Cookies zijn kleine bestanden die door een website op Jouw computer, mobiel apparaat of enig ander apparaat worden geplaatst en die onder meer de details van Jouw surfgeschiedenis op die website bevatten.
  • Land verwijst naar: Litouwen
  • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitaal tablet.
  • Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.
  • Dienst verwijst naar de Applicatie of de Website of beide.

Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens het Bedrijf verwerkt. Het verwijst naar externe bedrijven of personen die door het Bedrijf worden ingezet om de Dienst te faciliteren, de Dienst namens het Bedrijf te verlenen, diensten met betrekking tot de Dienst uit te voeren of om het Bedrijf te helpen bij het analyseren van hoe de Dienst wordt gebruikt.

Externe socialemediadienst verwijst naar elke website of sociaal netwerk waarmee een Gebruiker kan inloggen of een account kan aanmaken om de Dienst te gebruiken.

Gebruiksgegevens verwijst naar gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij door het gebruik van de Dienst of vanuit de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

Website verwijst naar Ergomotion Plus, toegankelijk via https://ergomotionplus.com

Jij betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, of het bedrijf, of een andere juridische entiteit namens wie deze persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, indien van toepassing.

2. HET VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

Tijdens het gebruik van Onze Dienst kunnen we Jou vragen om Ons bepaalde persoonlijk identificeerbare gegevens te verstrekken die kunnen worden gebruikt om contact met Jou op te nemen of Je te identificeren. Persoonlijk identificeerbare gegevens kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, e-mailadres, voornaam en achternaam, telefoonnummer, adres, staat, provincie, postcode, stad, land.

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij het gebruik van de Dienst. Gebruiksgegevens kunnen gegevens omvatten zoals het internetprotocoladres van Jouw Apparaat, browsertype, browserversie, de pagina’s van Onze Dienst die Jij bezoekt, de tijd en datum van Jouw bezoek, de tijd die op die pagina’s wordt doorgebracht, unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

Wanneer je de Dienst via een mobiel apparaat bezoekt, kunnen We bepaalde informatie automatisch verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat Je gebruikt, het unieke ID van Jouw mobiele apparaat, het IP-adres van Jouw mobiele apparaat, Jouw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat Je gebruikt, unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

We kunnen ook gegevens verzamelen die Jouw browser verzendt wanneer Je Onze Dienst bezoekt of wanneer Je de Dienst via een mobiel apparaat bezoekt.

3. GEGEVENS VAN EXTERNE SOCIALEMEDIADIENSTEN

Het Bedrijf geeft Jou de mogelijkheid een account aan te maken en in te loggen om de Dienst te gebruiken via de volgende Externe socialemediadiensten: Google, Facebook, Apple.

Als Je besluit je te registreren via, of Ons anderszins toegang te verlenen tot, een Externe socialemediadienst, kunnen We Persoonsgegevens verzamelen die al zijn gekoppeld aan het account op Jouw Externe socialemediadienst, zoals Jouw naam, Jouw e-mailadres of Jouw activiteiten die zijn gekoppeld aan dat account.

Je kunt mogelijk ook aanvullende gegevens met het Bedrijf delen via het account op Jouw Externe Socialemediadienst. Als Je ervoor kiest om dergelijke gegevens en Persoonsgegevens te verstrekken, tijdens de registratie of anderszins, geef Je het Bedrijf toestemming om deze te gebruiken, te delen en op te slaan op een manier die in overeenstemming is met dit Privacybeleid.

4. TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE APPLICATIE VERZAMELDE GEGEVENS

Tijdens het gebruik van Onze Applicatie kunnen We, met Jouw voorafgaande toestemming, gegevens verzamelen om functies van Onze Applicatie te kunnen leveren.

We kunnen gegevens over Jouw locatie gebruiken om functies van onze Dienst te leveren, om Onze Dienst te verbeteren en aan te passen. De gegevens kunnen worden geüpload naar de servers van het Bedrijf en/of de server van een Dienstverlener of eenvoudigweg op Jouw Apparaat worden opgeslagen. Je kunt de toegang tot deze gegevens op elk gewenst moment in- of uitschakelen via de instellingen van Jouw Apparaat.

We gebruiken Cookies en vergelijkbare volgtechnologieën om de activiteit op Onze Dienst te volgen en bepaalde gegevens op te slaan. De gebruikte volgtechnologieën zijn bakens, tags en scripts om gegevens te verzamelen en te volgen en om Onze Dienst te verbeteren en te analyseren. De technologieën die We gebruiken kunnen omvatten:

Cookies of browsercookies. Een cookie is een klein bestand dat op Uw Apparaat wordt geplaatst. U kunt uw browser de opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u sommige delen van onze service mogelijk niet gebruiken. Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast zodat deze cookies weigert, kan onze service cookies gebruiken.

Flash-cookies. Bepaalde functies van onze Service kunnen lokaal opgeslagen objecten (of Flash-cookies) gebruiken om informatie over uw voorkeuren of uw activiteit op onze service te verzamelen en op te slaan. Flash-cookies worden niet beheerd door dezelfde browserinstellingen als die voor browsercookies. Voor meer informatie over hoe u Flash-cookies kunt verwijderen, leest u “Waar kan ik de instellingen wijzigen voor het uitschakelen of verwijderen van lokale gedeelde objecten?” Verkrijgbaar bij https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_

Webbakens. Bepaalde delen van Onze Dienst en Onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als webbakens (ook wel clear gifs, pixel tags en single-pixel gifs genoemd) waarmee het Bedrijf bijvoorbeeld gebruikers kan tellen die deze pagina’s hebben bezocht en voor andere gerelateerde websitestatistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van een bepaalde sectie en het verifiëren van de systeem- en serverintegriteit).

Cookies kunnen “permanente” of “sessie”-cookies zijn. Permanente cookies blijven op Jouw persoonlijke computer of mobiele apparaat staan wanneer Je offline gaat, terwijl sessiecookies worden verwijderd zodra Je Jouw webbrowser sluit. We gebruiken zowel sessie- als permanente cookies voor de onderstaande doeleinden:

Noodzakelijke/essentiële cookies

Type: Sessiecookies

Beheerd door: Ons

Doel: Deze cookies zijn essentieel om aan Jou Diensten te leveren die beschikbaar zijn via de Website en om te zorgen dat Je sommige van de functies kunt gebruiken. Ze helpen gebruikers te authentiseren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze cookies kunnen de Diensten waar Je om vraagt niet worden geleverd, en We gebruiken deze cookies alleen om Jou deze Diensten te leveren.

Cookiebeleid/kennisgeving van acceptatie van cookies

Type: permanente cookies

Beheerd door: Ons

Doel: Deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de Website hebben geaccepteerd.

Functionele cookies.

Type: permanente cookies

Beheerd door: Ons

Doel: Met deze Cookies kunnen Wij keuzes onthouden die Je maakt wanneer Je de Website gebruikt, zoals het onthouden van Jouw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is om Jou een persoonlijkere ervaring te bieden en om te voorkomen dat Je Jouw voorkeuren elke keer dat Je de Website gebruikt opnieuw moet invoeren. Het doel van deze cookies is om Jou een persoonlijkere ervaring te bieden en om te voorkomen dat Je Jouw voorkeuren elke Doel: Met deze Cookies kunnen Wij keuzes onthouden die Je maakt wanneer Je de Website gebruikt, zoals het onthouden van Jouw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is om Jou een persoonlijkere ervaring te bieden en om te voorkomen dat Je Jouw voorkeuren elke keer dat Je de Website gebruikt opnieuw moet invoeren.

Voor meer informatie over de cookies die We gebruiken en Jouw keuzes met betrekking tot cookies ga Je naar ons Cookiebeleid of de sectie Cookies van ons Privacybeleid.

5. GEBRUIK VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

Het Bedrijf kan Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Om onze Dienst te leveren en te onderhouden, inclusief om het gebruik van onze Dienst te controleren.

Om Jouw account te beheren: om Jouw registratie als gebruiker van de Dienst te beheren. De Persoonsgegevens die Je verstrekt kunnen Je toegang geven tot verschillende functies van de Dienst die voor Jou als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.

Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het koopcontract voor de producten, artikelen of diensten die Jij hebt gekocht of van een ander contract met ons via de Dienst.

Om contact met Jou op te nemen: om contact met Jou op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, sms of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve communicatie met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, inclusief de beveiligingsupdates, wanneer dat nodig of redelijk is voor de implementatie ervan.

Om Jou te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die Wij aanbieden die vergelijkbaar zijn met die welke Je al hebt gekocht of waarover Je navraag hebt gedaan, tenzij Je ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.

Om Jouw verzoeken te beheren: om Jouw verzoeken aan Ons bij te houden en te beheren.

Voor bedrijfsoverdrachten: We kunnen Jouw informatie gebruiken om een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of alle van Onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als een going concern of als onderdeel van een faillissements-, liquidatie- of soortgelijke procedure, waarbij Persoonsgegevens die door ons worden bewaard over gebruikers van Onze Dienst deel uitmaken van de overgedragen activa.

Voor andere doeleinden: We kunnen Jouw informatie gebruiken voor andere doeleinden, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van Onze promotiecampagnes en om Onze Dienst, producten, diensten, marketing en Jouw ervaring te evalueren en te verbeteren.

We kunnen Jouw Persoonsgegevens delen in de volgende situaties:

Met Dienstverleners: We kunnen Jouw Persoonsgegevens delen met Dienstverleners om het gebruik van Onze Dienst te controleren en te analyseren, om contact met Jou op te nemen.

Voor bedrijfsoverdrachten: We kunnen Jouw Persoonsgegevens delen of overdragen in verband met of tijdens onderhandelingen over een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van het geheel of een deel van Ons bedrijf aan een ander bedrijf.

Met Partners: We kunnen Jouw informatie delen met Onze Partners, in welk geval We deze Partners zullen verplichten om dit Privacybeleid na te leven. Partners omvatten Ons moederbedrijf en alle andere dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven die Wij controleren of die onder gemeenschappelijke controle met Ons staan.

Met zakenpartners: We kunnen Jouw gegevens delen met Onze zakenpartners om Jou bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.

Met andere gebruikers: wanneer Je Persoonsgegevens deelt of anderszins in de openbare ruimtes communiceert met andere gebruikers, kunnen dergelijke gegevens door alle gebruikers worden bekeken en openbaar worden verspreid buiten. Als Je communiceert met andere gebruikers of Je registreert via een Externe socialemediadienst, kunnen Jouw contactpersonen op de Externe socialemediadienst Jouw naam, profiel, foto’s en beschrijving van Jouw activiteit zien. Op dezelfde manier kunnen andere gebruikers beschrijvingen van Jouw activiteit bekijken, met Jou communiceren en Jouw profiel bekijken.

Met Jouw toestemming: We kunnen Jouw Persoonsgegevens voor elk ander doel met Jouw toestemming vrijgeven.

6. BEWARING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

Het Bedrijf bewaart Jouw Persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid. We bewaren en gebruiken Jouw Persoonsgegevens voor zover dat nodig is om te voldoen aan Onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als We Jouw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en Onze wettelijke overeenkomsten en beleidsregels af te dwingen.

Het Bedrijf bewaart ook Gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze service te verbeteren, of we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor langere periodes te bewaren.

7. OVERDRACHT VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

Jouw informatie, inclusief Persoonsgegevens, wordt verwerkt op de operationele kantoren van het Bedrijf en op alle andere plaatsen waar de partijen die betrokken zijn bij de verwerking zich bevinden. Dit betekent dat deze gegevens kunnen worden overgedragen aan — en bijgehouden op — computers die zich buiten Jouw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie bevinden, waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die in Jouw rechtsgebied.

Als Je dit Privacybeleid accepteert en vervolgens dergelijke gegevens inzendt, ga Je akkoord met een dergelijke overdracht.

Het Bedrijf zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat Jouw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en dat er geen overdracht van Jouw Persoonsgegevens plaatsvindt naar een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn, waaronder de beveiliging van Jouw gegevens en andere Persoonsgegevens.

8. OPENBAARMAKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

Zakelijke transacties.

Als het Bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen Jouw persoonsgegevens worden overgedragen. We zullen kennisgeving doen voordat Jouw Persoonsgegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een ander Privacybeleid.

Andere wettelijke vereisten

Het Bedrijf kan Jouw Persoonsgegevens openbaar maken in de overtuiging te goeder trouw dat een dergelijke actie noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om de rechten of eigendommen van het Bedrijf te beschermen en te verdedigen, om mogelijk wangedrag in verband met de Service te voorkomen of te onderzoeken, om de persoonlijke veiligheid van Gebruikers van de Service of het publiek te beschermen of om te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Onder bepaalde omstandigheden kan het Bedrijf verplicht zijn om Jouw Persoonsgegevens openbaar te maken indien dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Beveiliging van Jouw persoonsgegevens

De beveiliging van Jouw Persoonsgegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van verzending via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel Wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om Jouw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen Wij hun absolute veiligheid daarom niet waarborgen. De beveiliging van Jouw Persoonsgegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van verzending via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel Wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om Jouw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen Wij hun absolute veiligheid daarom niet waarborgen.

Privacy van kinderen

Onze Dienst richt zich niet tot personen jonger dan 18 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare gegevens van personen jonger dan 18 jaar. Als Je een ouder of voogd bent en Je weet dat Jouw kind Ons persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met Ons op. Als We Ons ervan bewust worden dat We persoonsgegevens hebben verzameld van iemand onder de 18 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, nemen We maatregelen om die gegevens van Onze servers te verwijderen. Als We voor de verwerking van Jouw gegevens moeten vertrouwen op toestemming als wettelijke basis en Jouw land toestemming van een ouder vereist, kunnen We de toestemming van Jouw ouder nodig hebben voordat We die gegevens verzamelen en gebruiken.

Links naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door Ons worden beheerd. Als Je op een link van een derde partij klikt, word Je naar de site van die derde partij geleid. We raden u ten zeerste aan om het Privacybeleid van elke site die U bezoekt door te nemen. We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Wijzigingen aan dit Privacybeleid

We kunnen Ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen Je op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen. We zullen Je op de hoogte stellen via e-mail en/of een prominente kennisgeving op Onze Dienst, voordat de wijziging van kracht wordt, en de datum “Laatst bijgewerkt” bovenaan dit Privacybeleid bijwerken. Je wordt geadviseerd om dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Contact met ons

Als Je vragen hebt over dit Privacybeleid, kun Je contact met Ons opnemen: