ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze pagina bevat de algemene voorwaarden voor het gebruik van de website https://ergomotionplus.com. Navigatie op deze website impliceert aanvaarding van alle bepalingen op deze pagina. Alle aankopen die op deze website worden gedaan, zijn onderworpen aan deze voorwaarden en andere gebruiksaanwijzingen op de site. Alle Gebruikers worden uitgenodigd om deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen.

1. EIGENDOM VAN DE ONLINE WINKEL

U leest deze Algemene voorwaarden omdat u een website, digitale ervaring, sociaal netwerkplatform, mobiele applicatie of ander product of andere dienst gebruikt die deel uitmaakt van het Ergomotion-platform. De rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de distributie van de Ergomotion® en de personen die de https://ergomotionplus.com website, hierna te noemen “de Gebruiker”. Het gebruik van de website kent de voorwaarde van Gebruiker toe, waarbij de Gebruiker zich volledig en zonder voorbehoud houdt aan elk van de algemene voorwaarden die op deze website zijn gepubliceerd op het exacte moment dat hij de website bezoekt. De Gebruiker dient deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen. Ergomotion® behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden en contractvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, evenals om de informatie en het commerciële aanbod op producten, prijzen, foto’s, promoties, commerciële voorwaarden en diensten op elk moment te wijzigen. Elke aangebrachte wijziging wordt van kracht op de datum van publicatie.

Deze site valt onder de verantwoordelijkheid van Ergomotion, Unipessoal Lda., een naamloze vennootschap naar Portugees recht, met het indetificatienummer 516906453, met maatschappelijke zetel in Avenida 5 de Outubro, 16 – 1e verdieping rechts, 1050-056, Lissabon.

2. DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

De navigatie op de site, evenals de aankoop van een product op https://ergomotionplus.com impliceert de aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden en het sluiten van contracten.
De hier gestelde voorwaarden zijn overeengekomen tussen Ergomotion® en de mensen die gebruik maken van de https://ergomotionplus.com website, hierna te noemen “de Gebruiker”. Het gebruik van de website kent de voorwaarde van Gebruiker toe, waarbij de Gebruiker zich volledig en zonder voorbehoud houdt aan elk van de algemene voorwaarden die op deze website zijn gepubliceerd op het exacte moment dat hij de website bezoekt. De Gebruiker dient deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen.
Ergomotion® behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden en contractvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, evenals om de informatie en het commerciële aanbod op producten, prijzen, foto’s, promoties, commerciële voorwaarden en diensten op elk moment te wijzigen. Elke aangebrachte wijziging wordt van kracht op de datum van publicatie.

3. VERPFLICHTUNGEN VON KUNDEN UND NUTZERN

Elke bezoeker van de https://ergomotionplus.com verbindt zich ertoe deze algemene voorwaarden te respecteren en na te leven, in het bijzonder door de volgende verplichtingen na te leven:

  • – Het bewaren en niet onthullen van hun wachtwoord voor het inloggen op de site om toegang van derden tot hun account en persoonlijke gegevens te voorkomen;
  • – Het verstrekken van hun juiste persoonsgegevens en adressen, zodat Ergomotion® bestellingen op de juiste manier kan verwerken;
  • De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van de persoonsgegevens die aan Ergomotion®

Worden doorgegeven en verbindt zich ertoe om elke wijziging onmiddellijk in te voeren en te melden via hun op https://ergomotionplus.com geregistreerde account. Ergomotion® wijst elke aansprakelijkheid af voor eventuele vertragingen of onmogelijkheid om een bestelling te verwerken als gevolg van een fout of ontoereikendheid van de door de Gebruiker verstrekte gegevens, in het bijzonder bij levering. Het is uitdrukkelijk verboden om de website te gebruiken voor illegale doeleinden of andere doeleinden die als onwaardig voor het Ergomotion® -imago kunnen worden beschouwd. Onrechtmatig gebruik, namaak, uitbuiting van hetgeen waarvan onrechtmatig gebruik is gemaakt of nagemaakte content, onwettige identificatie en oneerlijke concurrentie zijn strafbaar. Het is de Gebruiker ook verboden om virussen, wormen, Trojaanse paarden, scripts of andere code of programma’s met destructieve of schadelijke eigenschappen op deze website te maken of te introduceren, of derden te adviseren dit te doen.

4. ONLINE BESTELLEN

4.1 WINKELEN

Deze algemene voorwaarden regelen de relatie tussen Ergomotion® en de Gebruiker, met betrekking tot aankopen van producten die via deze website worden gedaan. De klant kan op de website surfen, maar moet wel voldoen aan de vereisten om volgens de Europese wetgeving juridisch bindende contracten aan te gaan om toegang te krijgen tot de verkoopservice. Ze moeten een geldig e-mailadres, een adres voor de levering van de bestelling en een bankrekening hebben om de uitvoering van de aankoop mogelijk te maken, door de betaling van de bestelling. De Gebruiker dient alle benodigde gegevens in te vullen en de algemene voorwaarden voor het maken van een bestelling te accepteren. De Gebruiker kan op elk moment alle gegevens die aan zijn verzoek zijn gekoppeld wijzigen, totdat de bestelling is voltooid. Ergomotion behoudt zich het recht voor om een bestelling te accepteren. De beslissing wordt genomen naar goeddunken van Ergomotion. Indien de bestelling niet wordt uitgevoerd, zullen wij de Gebruiker hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. De ontvangstbevestiging van de bestelling vormt geen koopcontract en dient slechts als bewijs dat de bestelling door Ergomotion® is ontvangen.

4.2 LEVERING EN BETAALMETHODE

Your orders will be processed up to 24 hours (on business days) after the payment is finalized, and delivery should occur within the following three working days.
Je kunt je betaling doen op de website met behulp van de beschikbare betaalmethoden in je land. Bekijk de lijst hierhttps://ergomotionplus.com met behulp van de beschikbare betaalmethoden in je land. Bekijk de lijst hier.  

4.3 PRIJZEN EN VERZENDKOSTEN

Behalve in geval van een duidelijke fout, zal de prijs van de producten zijn zoals aangegeven op onze website op elk moment. Ondanks dat Ergomotion® ervoor wil zorgen dat alle prijzen op de website correct zijn, kunnen er fouten optreden. Indien Ergomotion® constateert dat de prijs van een product in een bestelling verkeerd is, zullen wij de Gebruiker hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, waarbij de Gebruiker de keuze heeft tussen het opnieuw bevestigen van de bestelling tegen de juiste prijs of het kiezen voor de betreffende annulering. Prijzen worden weergegeven met btw inbegrepen. Btw-tarieven zijn van toepassing op basis van het land van bestemming van de bestelling.

4.4 PRODUCTEN

Ergomotion zal al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat de gepresenteerde informatie geen typografische fouten bevat, die snel zullen worden gecorrigeerd wanneer ze zich voordoen. Ergomotion® zal haar uiterste best doen om alle bestelde producten te verzenden, maar het is mogelijk dat het in bepaalde gevallen en als gevolg van oorzaken die moeilijk te controleren zijn door Ergomotion®, zoals menselijke fouten of incidenten in computersystemen, niet mogelijk is om een of alle door de gebruiker gevraagde producten te leveren. Als een product niet beschikbaar is na het plaatsen van de bestelling, word je per e-mail of telefoon op de hoogte gesteld. Op dat moment krijg je de mogelijkheid om de bestelling te annuleren met de respectievelijke terugbetaling, als je de respectievelijke betaling al hebt gedaan. Alle informatie over prijzen, producten, specificaties, promotionele acties en diensten kan op elk moment door Ergomotion® worden gewijzigd, zonder voorafgaande kennisgeving.

5. KWALITEITSBORGING. ANNULERING EN RETOURZENDINGEN

Ergomotion® garandeert totale klanttevredenheid bij de aankoop van producten die zijn gekocht op https://ergomotionplus.com. Als de klant niet tevreden is met zijn aankoop, moeten ze toegang krijgen tot hun persoonlijke ruimte op de website, in het gedeelte bestellingen, de bestelling selecteren die ze wensen te annuleren/retourneren en op de retourknop klikken. Als alternatief kan de Gebruiker een e-mail sturen naar support@ergomotionplus.com met vermelding van het bestelnummer, de waarde en de reden voor de retourzending.

De Gebruiker kan binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen hun recht op een gratis herroeping aanvragen, zonder opgave van reden, en kan de producten retour zenden aan Ergomotion en een terugbetaling van de waarde van de producten ontvangen. De termijn voor de uitoefening van het herroepingsrecht verstrijkt 14 dagen na de dag volgend op de dag waarop je de bestelde goederen in ontvangst neemt en in bezit krijgt. Om ervoor te zorgen dat de gratis herroepingstermijn wordt gerespecteerd, is het voldoende dat je mededeling met betrekking tot de uitoefening van dit recht vóór het einde van de herroepingstermijn wordt verzonden/meegedeeld. Wij maken de terugbetaling met behulp van dezelfde betaalmethode die bij de aankoop. Sommige producten komen mogelijk in aanmerking voor een proefperiode. Binnen de proefperiode heeft de Gebruiker het recht om de teruggave van het product binnen een langere termijn te vragen. Deze periode wordt bepaald en is altijd zichtbaar op de productpagina en kan per product verschillen. Ontbreken van informatie over de proefperiode op de productpagina, sluit het product uit van de voordelen van proefnachten.

De bezorgkosten van het/de te retourneren artikel(en) zijn voor rekening van de Gebruiker en worden bepaald in het gedeelte bezorging en retourzendingen van de webpagina. Vanwege de aard van de producten heeft Ergomotion® het recht om de middelen te bepalen waarmee de fysieke retourzending van het product zal worden uitgevoerd.

6. BEVEILIGING VAN DE ONLINE WINKEL EN ALLE TRANSACTIES

6.1 GEBRUIK EN RISICO'S

Ergomotion® of enige andere partij die betrokken is bij de creatie, productie, het onderhoud of de implementatie van de website is niet aansprakelijk voor enige schade of schade die voortvloeit uit wettelijke aansprakelijkheid (inclusief, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst en morele schade, die direct of indirect wordt veroorzaakt), die het gevolg is van het juiste of onjuiste gebruik van de website en de content ervan door de Gebruiker, toegang tot de computer en het computersysteem van de Gebruiker door derden, virussen, enz. Ondanks het feit dat Ergomotion zich inzet voor de veiligheid van haar website en technische, fysieke en logische beschermingsmaatregelen neemt die toereikend zijn om de bescherming ervan te garanderen, garandeert of verklaart Ergomotion® niet dat de bestanden die op de website kunnen worden gedownload vrij zijn van virussen, wormen, Trojans, scripts of andere code of programma’s die destructieve of schadelijke eigenschappen bevatten. De informatie op de website moet worden gezien in zijn informatieve aspect. Ondanks de beste inspanningen van Ergomotion® om de content up-to-date en betrouwbaar te houden, kunnen ze onjuistheden, typografische fouten of veroudering bevatten en kunnen ze op elk moment worden gewijzigd zonder dat Ergomotion® verplicht is om dit van tevoren te melden.

6.2 HYPERLINKS

Om de toegankelijkheid te vergemakkelijken, kan Ergomotion® links naar andere websites op het internet bevatten. Wanneer je links naar dergelijke websites gebruikt, moet je de regels van die website lezen en accepteren voordat je deze gebruikt. We kunnen de kwaliteit ervan niet garanderen, noch nemen we enige verantwoordelijkheid voor de content of andere functionaliteiten van deze websites.

7. BELEID INZAKE PRIVACY EN BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Ergomotion® garandeert de bescherming van alle gegevens die door Gebruikers worden verstrekt. Je gegevens worden alleen gebruikt in overeenstemming met de AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming en aanvullende wetgeving. Je kunt ons privacybeleid hier. De persoonsgegevens die in de bestelling worden geïdentificeerd als zijnde van verplichte levering, zijn essentieel voor de levering van de Service door Ergomotion®. De weglating of onjuistheid van de door de Gebruiker verstrekte gegevens is hun enige en volledige verantwoordelijkheid en kan aanleiding geven tot de weigering om de dienst door Ergomotion® te leveren. De persoonsgegevens van de Gebruiker worden door de computer verwerkt en opgeslagen en zijn bedoeld om door Ergomotion te worden gebruikt in het kader van de contractuele en/of commerciële relatie met de Gebruiker. Ze zullen ook worden gebruikt, indien de Gebruiker accepteert, voor de marketing en communicatie van onze producten. Op grond van de toepasselijke wetgeving heeft de Gebruiker gegarandeerd, zonder extra kosten, het recht op inzage, rectificatie en bijwerken van zijn persoonsgegevens, rechtstreeks op hun persoonlijke gebied of op schriftelijk verzoek, evenals het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik ervan voor de doeleinden voorzien in de vorige paragraaf. Neem hiervoor contact op met de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens via e-mail naar GDPR@ergomotion.com. Het internet is een open netwerk, dus de persoonlijke gegevens van de Gebruiker, andere persoonlijke informatie en alle content die op de service wordt gehost, kunnen zonder beveiligingsvoorwaarden op het netwerk circuleren, zelfs met het risico dat ze toegankelijk zijn en door onbevoegde derden worden gebruikt voor effect, en Ergomotion® kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor dergelijke toegang en/of gebruik.

8. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de wetgeving van Litouwen. De partijen komen onherroepelijk overeen dat de rechtbanken van Litouwen exclusief bevoegd zijn om geschillen te beslechten die voortvloeien uit, onder of in verband met deze Voorwaarden.